Zwierzyniec
Aktualności
XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej Drukuj
piątek, 24 marca 2017 08:51
Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wręczenie nagród zawodnikom oraz działaczom sportowym za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2016 r.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach:
 • Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Zmiany w budżecie gminy 2017 r.
 • Ustalania trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystania.
 • W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 • Przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwierzyniec w 2017 roku.
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Jaśminowej w Zwierzyńcu /część z dz. o nr ewid. 168/22 o pow. 0,0067 ha/.
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Żurawnica /część z dz. o nr ewid. 267/1 o pow. 0,63 ha oraz 285 o pow.0,47 ha/.
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej w Zwierzyńcu / część z dz. o nr ewid. 1392/6 o pow. 0,2754 ha/.
 • Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 200 m2, położonej w Zwierzyńcu przy ul. Jaworowej,
  /część z dz. o nr ewid. 112/12 o pow. 2759 m2/.
 • Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 177 m2, położonej w Zwierzyńcu przy ul. 2 Lutego /część z dz. o nr ewid. 504 o pow. 1493m2/.
 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6.

Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, tj. Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. /wtorek/ godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu.

 
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie Drukuj
piątek, 24 marca 2017 07:20

komunikat_grypa

 
"Dzień Przyjaźni Polsko - Węgierskiej" - 23.03.2017 r. Drukuj
czwartek, 23 marca 2017 06:36

12794347_1112884255409154_6416118896028102039_n

 
Zapraszamy na ULTRAROZTOCZE Drukuj
wtorek, 21 marca 2017 08:01
logo
 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec Drukuj
poniedziałek, 20 marca 2017 08:10

Projekt pt. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji, poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie gminy Zwierzyniec, a także poprawa i ochrona środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.

Projekt zakłada rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu – ul. 1-go Maja oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz.

Więcej…
 


Strona 4 z 252

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie