Zwierzyniec
Zabytki Drukuj
Spis treści
Zabytki
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Wszystkie strony

Kościół filialny p.w. Św. Jana Nepomucena.
Kościół św. Jana Nepomucena, wzniesiony w latach 1741- 47 wg projektu Columbaniego, murowany z mansardowym dachem i z wyposażeniem wnętrza, położony na wyspie z dojściem przez most. Kościół wzniesiony z fundacji Tomasza i Teresy z Michowskich Zamoyskich, (Zadanie nr 4, Gra terenowa: Zaznacz na mapie budynki Zespołu Szkół i Ochrony Środowiska!) początkowo używany jako kaplica z czasem powiększony o boczne skrzydła. O szczególnych wartościach zabytkowych kościoła decyduje późnobarokowa architektura oraz XVIII-wieczne polichromie Łukasza Smuglewicza.

 


Cmentarz przy kościele filialnym p.w. Św. Jana Nepomucena z drzewostanem, stawem, wyspami z XVIII w


Dzwonnica drewniana.
Dzwonnica drewniana wieżowa, wzniesiona w 1 ćw. XX w.

Figura Matki Boskiej z Lourdes
kamienna, z 1905 r, projekt - B. Madeyski.