Zwierzyniec
O projekcie Drukuj

1-31

 

"ECO - LOGICZNY Zwierzyniec”. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Projekt dotyczy montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013