Zwierzyniec
"Dostęp do sieci FTTH szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w miejscowości Zwierzyniec" Drukuj

logo_swiatlowod

Projekt pod nazwą "Dostęp do sieci FTTH szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w miejscowości Zwierzyniec" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków własnych spółki Hrubieszowska Telewizja Kablowa S.C.

W ramach projektu na terenie miejscowości Zwierzyniec do domów jednorodzinnych, mieszkań, instytucji oraz firm zostaną wybudowane przyłącza światłowodowe w najnowocześniejszej technologii FTTH (ang. Fiber To The Home - światłowód do domu). Sieć zostanie wybudowana w oparciu o kable światłowodowe, które zostaną doprowadzone bezpośrednio do użytkowników końcowych.

Do budowy szerokopasmowego Internetu w miejscowości Zwierzyniec na etapie ostatniej mili zastosowana zostanie technologia aktywnych sieci optycznych w topologii punkt-punkt (P2P). Technologia P2P oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa, gdyż dla każdego użytkownika końcowego doprowadzona jest dedykowana linia światłowodowa – funkcja istotna dla wielu podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów itp.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się mieszkańcy Zwierzyńca będący właścicielami nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Warunkiem podłączenia do sieci światłowodowej jest podpisanie umowy na co najmniej podstawowy dostęp do Internetu na okres 12 lub 24 miesięcy, a także wyrażenie zgody przez właściciela nieruchomości na ułożenie kabli światłowodowych.

Szybkość transferu danych w przypadku usługi dostępu do Internetu w wymiarze podstawowym ograniczona jest do 256 kb/s, zaś odpłatność wynosi zaledwie 1,23 miesięcznie. W każdej chwili istnieje możliwość zwiększenia szybkości, ale wiąże się to z koniecznością podpisania nowej umowy zgodnie z cennikiem. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mieszkańcy mają możliwość wzięcia udziału w projekcie nie ponosząc wysokich kosztów.

Osoby, które zdecyduje się skorzystać z Internetu za co najmniej 1,23 zł miesięcznie będą miały wybudowane całkowicie darmowe przyłącze światłowodowe w swoim domu. Koszt wybudowania takiego przyłącza poza projektem wynosi nawet do 5000 zł.

W momencie uruchomienia sieci światłowodowej świadczona będzie tylko usługa dostępu do Internetu. Jednak w późniejszym czasie inwestor planuje rozszerzyć ofertę o telewizję oraz telefonię.

Jak wyglądają formalności związane z udziałem w projekcie?

Pierwszym krokiem jest projektowanie sieci. Na tym etapie projektant uzgadnia z zainteresowanymi właścicielami nieruchomości miejsce ułożenia infrastruktury światłowodowej, miejsce wejścia do budynku oraz sposób wykonania wykopu. W wyniku ustaleń podpisywana jest umowa z właścicielem na posadowienie i eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych w postaci rurociągu światłowodowego oraz przyłącza abonenckiego.

Zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) dotyczącymi prawidłowego rozliczania projektów, aby przyłącze mogło zostać wykonane konieczne jest świadczenie usługi dostępu do Internetu z wykorzystaniem tego przyłącza.

W tym celu konieczne staje się podpisanie umowy na świadczenie usługi pomiędzy firmą Hrubieszowska Telewizja Kablowa S.C. a właścicielem nieruchomości, na której planowane jest wykonanie przyłącza.

Z tego powodu do cennika wprowadziliśmy podstawowy dostęp do Internetu ograniczony do 256 kb/s z abonamentem w wysokości 1,23 zł miesięcznie.

Jak wygląda układanie światłowodów?

Wykop szerokości 20-25 cm na głębokość ok. 1m (zgodnie z przebiegiem tras zaprojektowanym przez projektanta) może być wykonany ręcznie lub mała koparką łańcuchową. W miejscach utwardzonych typu wjazdy, chodniki stosowana jest metoda przewiertów sterowanych.

W wykopie układana jest mikrorurka, następnie do niej wdmuchiwane będą kable światłowodowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku uszkodzenia włókien, nie będzie konieczności ponownego rozkopywaniu terenu.

Mikrokable abonenckie zostaną wprowadzone do budynków za pomocą dedykowanych przepustów budynkowych w których zostaną zamontowane złączki uszczelniające gazowo mikrokabel wraz z mikroruką. Instalacja wewnątrz budynkowa zostanie wykonana za pomocą mikrorurki bezhalogenowej nierozprzestrzeniającej płomienia, zakończona gniazdem.

Na skrzyżowaniach z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego zastosowane zostaną rury ochronne o przekrojach i długościach zgodnych z normami prawa budowlanego. Ponadto na rurociągach mikrokanalizacji w połowie głębokości wykopu zostaną ułożone taśmy ostrzegawcze oznaczone napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY".

http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/