Zwierzyniec
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Drukuj
czwartek, 10 czerwca 2010 19:00

Kandydat na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady. Powinien też być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie.

Niezależnie od spełnienia wyżej opisanych warunków kandydat na rachmistrza musi złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

 

Obowiązki kandydata na rachmistrza spisowego:

  • kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand-hold oraz z działaniem aplikacji do wypełniania formularza spisowego
  • tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego
  • kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 

Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

DO POBRANIA:

  1. ulotka

 

 

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie