Zwierzyniec
Informacja
Informacja Drukuj
czwartek, 20 kwietnia 2017 08:07

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XXXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu o wynikach kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochach.

6. Informacja z realizacji Programu Współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmiany w budżecie gminy 2017 r.,

3/ likwidacji Szkoły Filialnej w Obroczy,

4/ uchylenia uchwały Nr XV/118/15 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu,

5/ uchylenia uchwały Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu,

6/ wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Żurawnica / część z dz. o nr ewid.762 o pow.0,14 ha /.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, pokój Nr 6.

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie