Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
środa, 07 czerwca 2017 10:16

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XXXV sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w zakresie umorzeń i odroczeń podatków za 2016 r.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmiany w budżecie gminy 2017 r.,

3/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Sochy”,

4/ stwierdzenia, iż projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta Zwierzyniec nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zwierzyniec” (dotyczy części terenu przy ul. Zamojskiej),

5/ stwierdzenia, iż projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta Zwierzyniec nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zwierzyniec” (dotyczy części terenu przy ul. Partyzantów),

6/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec (dotyczy części terenu przy ul. Zamojskiej),

7/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec (dotyczy części terenu przy ul. Partyzantów),

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6.

 

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie