Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
wtorek, 25 lipca 2017 11:33

  Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 01 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XXXVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach:

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.,

- likwidacji Szkoły Filialnej w Żurawnicy,

- stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zwierzyńcu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu wraz z podległymi jej filiami i Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu w Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,

- ustalenia godzin zajęć dla dyrektora szkoły podstawowej w Zwierzyńcu, przedszkola, zastępcy Dyrektora szkoły podstawowej, kierownika szkoły filialnej, pedagoga szkolnego i nauczyciela logopedy na rok szkolny 2017/2018,

- zmiany uchwały o dochodach gromadzonych przez niektóre jednostki na wydzielonym rachunku,

- zmiany uchwały o zapewnieniu wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Zwierzyniec zaliczanym do sektora finansów publicznych,

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych ochotniczej straży pożarnej,

- pozbawienia statusu pomnika przyrody,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 200 m2 położonej w Zwierzyńcu przy ul. Biłgorajskiej /część dz. o nr ewid. 1377/5 o pow. 3503m²/,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zdrowotnej i Źródlanej w Zwierzyńcu /część z dz. o nr ewid.6 o pow. 0,0815 ha; nr ewid.0,0862 ha oraz nr ewid.14 o pow.0,0861 ha/

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, pokój Nr 6.

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie