Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
środa, 20 września 2017 10:29
Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 28 września 2017 r. (czwartek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XXXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.,

3/ zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

4/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniachratowniczych lub szkoleniach pożarniczych ochotniczej straży pożarnej,

5/ uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Zwierzyniec.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6.
 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie