Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
środa, 27 września 2017 06:19
  W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa przez P. Tomasza Mostowskiego, zgodnie z § 14 Statutu Sołectwa nadanego uchwałą Nr XXV/137/96 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 14 lutego 1996 r.

 zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Kosobudy w sprawie wyboru Sołtysa.

Zebranie odbędzie się w dniu 30 września 2017 r. (sobota) o godz. 17.00 w lokalu Remizy OSP w Kosobudach.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

O ile w wyżej podanym terminie nie będzie wymaganej liczby mieszkańców – wybory odbędą się w drugim terminie tj. w tym samym dniu o godz. 17.30, jeżeli w zebraniu udział weźmie co najmniej 10 osób.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Informacja o trybie wyboru sołtysa.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.

5. Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie zebrania.

Zapraszam do uczestnictwa w zebraniu!

Burmistrz

Jan Skiba

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie