Zwierzyniec
Ogłoszenie
Ogłoszenie Drukuj
piątek, 01 grudnia 2017 10:43

Burmistrz Zwierzyńca - na podstawie art. 13 i art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j.t.) oraz Uchwały Nr XL/319/17 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 OGŁASZA otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu.

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie