Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
piątek, 15 grudnia 2017 12:41

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XLI sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja z przeprowadzonej kontroli w dniu 11 października 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmiany w budżecie gminy 2017 r.

3/ uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej,

4/ uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok,

5/ zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu gminy,

6/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznychpodmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6.

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie