Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
czwartek, 17 stycznia 2019 09:27
Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmiany w budżecie gminy 2019 r.,

3/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu na rok 2019,

4/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024,

5/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

6/ wprowadzenia zmian w uchwale o przekazaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,

7/ przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6.

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie