Zwierzyniec
Informacja
Informacja Drukuj
piątek, 18 stycznia 2019 12:27

Urząd Miejski w Zwierzyńcu przypomina, że termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe upływa z dniem 31 stycznia 2019 r.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Wniosek o przyznanie nagrody składa klub sportowy, stowarzyszenie lub właściwy związek sportowy w terminie do 31 stycznia każdego roku, za wyniki osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są dla zawodników, trenerów, działaczy na stałe zamieszkujących na terenie gminy Zwierzyniec lub reprezentujących kluby sportowe działające na terenie gminy Zwierzyniec. Nagrodę i wyróżnienia przyznaje się za osiągnięcia uzyskane   w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

Za osiągnięcia w danym roku osoba fizyczna lub trener może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Nagroda może być przyznana w systemie trzystopniowym indywidualna lub zespołowa.

 1. Nagroda I stopnia.

do 15 miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach

Świata, klasyfikacji Pucharu Świata - do 3.000,00 zł.

 1. Nagroda II stopnia.

do 10 miejsca na Mistrzostwach Europy, klasyfikacji Pucharu Europy - do 2.500,00 zł

 1. Nagroda III stopnia.

do 5 miejsca na Mistrzostwach Polski, klasyfikacji Pucharu Polski - do 2.000,00 zł.

 1. Nagrodę zespołową przyznaję się odpowiednio w wysokości 50% przysługującej nagrody indywidualnej wymienionych w pkt. 1, 2, 3 pomnożonej przez liczbę zawodników.

Trenerowi prowadzącemu szkolenie z zawodnikiem lub zespołem zawodników, który przyczynił się do osiągnięcia sukcesów w określonych dyscyplinach sportowych wymienionych w § 1 Uchwała Nr XVII/104/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Wyróżnienia mogą być przyznane dla działaczy sportowych, zawodników lub zespołu zawodników, którzy osiągnęli sukcesy sportowe na szczeblu województwa lub kraju w imprezach sportowych organizowanych przez związki sportowe w dyscyplinach sportowych wymienionych w § 1 Uchwała Nr XVII/104/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Prawo zgłaszania kandydatów do nagród i wyróżnień mają stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające siedzibę na terenie gminy Zwierzyniec, radni Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.


Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:00—15:00

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Informacja zwrotna po rozpatrzeniu wniosku

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek zawierający:
  - dane osobowe  zawodnika i jego trenera
  - informację dotyczącą wnioskodawcy
  - informację o osiągnięciu wraz z potwierdzeniem wyniku oraz z uzasadnieniem wniosku
 • oświadczenie osobowe

 

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVII/104/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień Burmistrza Zwierzyńca dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie