Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
czwartek, 25 kwietnia 2019 09:05
Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się VII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniu 28 marca 2019 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018.

7. Informacja z realizacji Programu Współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

8. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmiany w budżecie gminy 2019 r.,

3/ ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwierzyniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Zwierzynie,

4/ obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

5/ uchwalenia Statutu Gminy Zwierzyniec,

6/ uchwalenia Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu,

7/ określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Zwierzyniec oraz określenia sezonu kąpielowego,

8/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Żurawnicy /dz. nr ew.2804 o pow. 7 600 m²/, /dz.nr ew. 2793 o pow. 5 100m²/.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, pokój Nr 6.

 

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie