Zwierzyniec
O G Ł O S Z E N I E
O G Ł O S Z E N I E Drukuj
czwartek, 01 sierpnia 2019 10:23

Urząd  Miejski w Zwierzyńcu informuje mieszkańców Gminy Zwierzyniec, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zwierzyńcu nr IX/65/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. począwszy od 1 sierpnia 2019 r. stawka za  gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

15,00 zł – za odpady zbierane selektywnie
-
od osoby

30,00 zł – za odpady zbierane nieselektywnie
-
od osoby

Termin płatności opłaty pozostaje bez zmian tj. za każdy miesiąc – do 10-go dnia następnego miesiąca.

Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji w związku z tą zmianą.

W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana sposobu gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest weryfikacja deklaracji oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz innych, na których powstają odpady komunalne (m.in. obiekty użyteczności publicznej, sklepy, restauracje, pensjonaty, domy letniskowe, agroturystyka).

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - KLIKNIJ TU!!!

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie