Zwierzyniec
Dla mieszkańców System gospodarki odpadami
System gospodarki odpadami - Dokumenty do pobrania Drukuj
Spis treści
System gospodarki odpadami
Zmiany w gospodarce odpadami
Czystsze powietrze
Dokumenty do pobrania
Wszystkie strony

UCHWAŁA NR XXIII/193/ 16 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zwierzyniec i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

UCHWAŁA NR XV/ 115 /15 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


UCHWAŁA NR XV/ 115 /15 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 

UCHWAŁA NR XV/ 116 /15 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XIX/157/16 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zwierzyniec


Uchwała nr XXXIX/302/13 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zwierzyniec

Uchwała Nr XXXVI/268/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXXVI/269/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVI/270/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVI/271/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zwierzyniec

UCHWAŁA NR L/379/14 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie