Ilość wyświetleń: 470

Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele


Odsłuchaj

Powrót
zw

W dniu 27.07.2023 r. Gmina Zwierzyniec otrzymała Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/3091/PolskiLad na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele”

Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej kościoła i jego otoczenia. Priorytetem jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian oraz nowego systemu odwodnienia. Koniecznym jest również dokonanie prac przy wymianie pokrycia dachowego z uzupełnieniem dachówki i renowacja stolarki okiennej. Zakres prac obejmować będzie ponadto m. in. renowację zabytkowej figury i dzwonnicy, znajdujących się przy kościele. Realizacja zadania pozwoli na zabezpieczenie przed dalszą degradacją, na przywrócenie estetyki obiektu i jego otoczenia oraz przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla kolejnych pokoleń. Kościółek "na wodzie" to jeden z najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie gminy Zwierzyniec, a także na terenie województwa lubelskiego, ze względu na jego wartość historyczną i unikatową lokalizację na jednej ze sztucznych wysp Stawu Kościelnego.

Termin wykonania robót budowlanych do: 30.09.2026 r.

Wartość robót budowlanych: 3 500 000,00 zł
Dofinansowanie: 3 430 000,00 zł
Wkład własny: 70 000,00 zł

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego