Ilość wyświetleń: 463

Przeprowadzenie prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy


Odsłuchaj

Powrót
top

W dniu 27.07.2023 r. Gmina Zwierzyniec otrzymała Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/10256/PolskiLad na wykonanie zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy”.

Celem zadania jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej kościoła. Obecnie ze względu na zły stan zachowania elewacja kościoła wymaga pilnych prac interwencyjnych. Konserwacji poddana zostanie ceglana elewacja poprzez wymianę uszkodzonych cegieł, uzupełnienie fugi, flekowanie cegły, scalenie kolorystyczne oraz hydrofobizację elewacji. Zostanie również wykonana izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych oraz przeprowadzone prace konserwatorskich przy cokole kościoła. Realizacja zadania pozwoli na przywrócenie pierwotnej estetyki obiektu i zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla kolejnych pokoleń.

Termin wykonania robót budowlanych do: 31.08.2025 r.

Wartość robót budowlanych: 500 000,00 zł
Dofinansowanie: 490 000,00 zł
Wkład własny: 10 000,00 zł

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego