Ilość wyświetleń: 433

Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót
pies


        W dniu 05.10.2023 r. Gmina Zwierzyniec otrzymała Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/393/PolskiLad na realizację zadania pn.: „Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu”

        Rzeźba, tzw. Pomnik psa Marysieńki Sobieskiej wykonany z szarego piaskowca na pocz. XIX w. Prawdopodobnie związany  jest z przeniesieniem Zarządu Ordynacji Zamoyskich do Zwierzyńca w pocz. XIX w., kiedy rozpoczęto urządzanie ogrodu i parku. Miał być symbolem teatru na wodzie, założonego przez Marię Kazimierę. Wg innej hipotezy, skąd wywodzi się również nazwa, jest to miejsce pochówku jej psa. Obiekt sytuowany na jednej z wysp stawu „Kościelnego”, na osi kościoła pw. Św. Jana Nepomucena. Ma formę prostopadłościennego, ciosanego bloku, ustawionego na kwadratowej płycie. Zwieńczony podwójną plintą, na której umieszczono wydatny gzyms z trójkątnym naczółkiem. Naroża gzymsu zdobią maski teatralne,  a na ścianie bocznej motyw liry.  Obecny stan obiektu wymaga jak najszybszego podjęcia prac konserwatorskich celem zahamowania procesów niszczących, zabezpieczenie obiektu przed wpływami warunków atmosferycznych oraz przywrócenie pierwotnego stanu kompozycyjno - estetycznego.

        W ramach prac planuje się: wyrównanie i wypoziomowanie płyty podstawy, wypionowanie pomnika oraz wykonanie stabilizacji gruntu wokół obiektu. Zakres prac obejmuje również oczyszczenie i wykonanie prac rekonstrukcyjnych, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne powierzchni pomnika i jego hydrofobizację oraz uporządkowanie terenu przy pomniku. Wykonanie rekonstrukcji brakujących fragmentów pomnika przywróci pierwotny wygląd obiektu.

        Realizacja zadania pozwoli na zabezpieczenie pomnika przed dalszą degradacją oraz przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla kolejnych pokoleń.

Termin wykonania robót budowlanych do: 31.10.2025 r.

Wartość robót budowlanych: 400 000,00 zł

Dofinansowanie: 392 000,00 zł

Wkład własny: 8 000,00 zł

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego