Ilość wyświetleń: 327

Przebudowa drogi gminnej nr 110783L miejscowości Kosobudy


Odsłuchaj

Powrót
tablica informacyjna zawierająca informacje z artykułu

Gmina Zwierzyniec zrealizowała projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110783L miejscowości Kosobudy” dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania przebudowana została droga gminna o szerokości jezdni 5,00 m z nawierzchni mineralno - bitumicznej oraz wykonane zostały pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m, zlokalizowane po obu stronach drogi. Ponadto wykonane zostały zjazdy indywidualne do działek oraz włączenie do drogi powiatowej Nr 3250L Topornica – Zwierzyniec.

Podniesienie parametrów technicznych drogi w znaczący sposób wpłynie na jakość życia mieszkańców, podniesie bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Przebudowana droga wpłynie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich.

Data zakończenia inwestycji: 13.06.2024 r.

Wartość robót budowlanych: 978 480,50 zł

Dofinansowanie: 929 556,47 zł

Wkład własny: 48 924,03 zł


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 12.10.2023 r. Gmina Zwierzyniec otrzymała promesę wstępną Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/3264/PolskiLad na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110783L miejscowości Kosobudy”.

Przedmiotowa droga w stanie obecnym jest w bardzo złym stanie technicznym, co utrudnia życie mieszkańcom. Posiada ona liczne wyboje i ubytki, które utrudniają poruszanie się po niej. W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna o szerokości jezdni 5,00 m z nawierzchni mineralno - bitumicznej oraz wykonane zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m, które będą zlokalizowane po obu stronach drogi. Ponadto wykonane zostaną zjazdy indywidualne do działek oraz włączenie do drogi powiatowej Nr 3250L Topornica – Zwierzyniec.

 Z uwagi na fakt, że droga obsługuje tereny mieszkaniowe budownictwa jednorodzinnego, podniesienie parametrów technicznych drogi w znaczący sposób wpłynie na jakość życia mieszkańców, podniesie bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Wykonanie poboczy odseparuje ruch pieszy poza jezdnię. Przebudowa opisywanej drogi wpłynie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich.

Termin realizacji robót budowlanych: 31.10.2024 r.

Wartość robót budowlanych: 1 900 000,00 zł

Dofinansowanie: 1 805 000,00 zł

Wkład własny: 95 000,00 zł


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego