Ilość wyświetleń: 1737

Część układu przestrzennego


Odsłuchaj

Powrót
Mapa układu przestrzennego

Część układu przestrzennego z XVIII-XIX W, wraz z istniejącą zabudową, zadrzewieniem, wodami, ciągami komunikacyjnymi oraz ukształtowaniem krajobrazu terenu. Obszar objęty ochroną konserwatorską stanowi pozostałość d. rezydencji Zamoyskich z k. XVI w. Po przeniesieniu do Zwierzyńca ok. 1820 r. Zarządu Ordynacji ukształtował się układ przestrzenny komponowany w nawiązaniu do naturalnych warunków fizjograficznych terenu. Zachowany do dziś bez większych zmian układ ten tworzy panoramę Zwierzyńca o szczególnych walorach. Jest przykładem przemyślanego planowania przestrzennego założeń pałacowo -parkowych z pocz. XIX w. nr w rejestrze zabytków : Z A/185

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego