Ilość wyświetleń: 1820

Browar, murowany - 1806 r.


Odsłuchaj

Powrót
Browar - widok od frontu

Browar, murowany - 1806 r.

Nr w rejestrze zabytków A/392. Bryła głównego budynku założona na planie podkowy z asymetrycznym budynkiem suszarni słodu, z kominem. Obiekt trzykondygnacyjny, boniowany, otynkowany, nakryty dachem dwuspadowym o pokryciu blachą. Otwory okienne zakończone półkoliście, na ostatniej kondygnacji z opaskami. Wewnątrz mieszczą się urządzenia warzelni, suszarni słodu, fermentownia, słodownia, magazyny i urządzenia towarzyszące. Za budynkiem głównym - kotłownia, budynki warsztatowe i towarzyszące.

Browar - widok od frontu

Portiernia browaru, murowana

W 2 ćw. XIX w. - obecnie sklep. Nr w rejestrze zabytków A/392. Obiekt wzniesiony na rzucie kwadratu, parterowy, z rustykalnymi pilastrami, nakryty dachem czterospadowym.

Portiernia browaru, murowana

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego