Ilość wyświetleń: 1824

Przebudowa drogi gminnej nr 110776 L do miejscowości Bagno


Odsłuchaj

Powrót
Flaga Polski oraz Herb Polski na szarym tle z napisem Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110776 L do miejscowości Bagno” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Celem realizacji zadania było podniesienie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Przedmiotowe zadanie obejmowało:

- przebudowę drogi na długości 831 m;

- wykonanie poboczy na długości 831 m;

- wykonanie ścieżki rowerowej o długości 954,5 m

Zawarte umowy:

Umowa Nr 311 w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 29.04.2020 r.

Aneks Nr 1 do w/w umowy z dnia 16.07.2020 r.

Wartość zadania: 679 489,13 zł

Dofinansowanie: 339 744,00 zł

Wkład własny: 339 745,13 zł

Zadanie zostało zakończone: 22.10.2020 r.


Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego