Ilość wyświetleń: 1143

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy UE

Gmina Zwierzyniec  informuje o zakończeniu realizacji projektu pt.  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzyńcu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zwierzyńca poprzez utworzenie skwerka pełniącego funkcje rekreacyjno - wypoczynkowe,  zlokalizowanego z północnej strony Ratusza.
W ramach zadania wykonano:
- utwardzenie nawierzchni;
- „zdrój wodny" z kamienia,  w kształcie beczki;
-  ustawienie  ławek z oparciem i bez oparcia,  koszy na śmieci oraz donic  na kwiaty.
Termin zakończenia zadania: wrzesień  2018 r.
Wartość całkowita projektu: 243 000,00 zł
Dofinansowanie:  154 620,00 zł
Zawarte umowy:
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00432-6935-UM0311019/17 zawarta w dniu 31.01.2018r.  pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.
Aneks nr  1 do umowy o przyznaniu pomocy  zawarty w dniu 16.07.2018r.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego