Ilość wyświetleń: 1221

Projekt pt. . „Pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP”


Odsłuchaj

Powrót
logotypy MS i FS

Projekt  pt. . „Pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP” został zrealizowany przez Gminę Zwierzyniec  w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,  współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Umowa nr DFS-II-721-506/18 pomiędzy  Gminą Zwierzyniec a Ministerstwem Sprawiedliwości  została zawarta w dniu 21.08.2018 r.

W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt i przekazano go następującym jednostkom OSP:
1.    Automatyczny defibrylator zewnętrzny – 2 kpl. – OSP Zwierzyniec, OSP Kosobudy
2.    Torba ratownicza R 1 z wyposażeniem  - 2 szt.  -  OSP Zwierzyniec, OSP Kosobudy
3.    Pilarka spalinowa do drewna  -  1 szt. - OSP Żurawnica
4.    Agregat prądotwórczy HONDA  EC  3600 -  1 szt.  -  OSP Guciów
5.    Agregat prądotwórczy z silnikiem HONDA EA 3000 -  2 szt.  – OSP Wywłoczka, OSP Turzyniec
Powyższy sprzęt został przekazany jednostkom OSP umową użyczenia w dniu 26.10.2018 r.


Wartość zadania: 31 636,35 zł
Wartość  dofinansowania : 31 319,98 zł
Wkład własny:  316,37 zł
Termin realizacji zadania: 21.08.2018 r. – 15.10.2018 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego