Ilość wyświetleń: 1188

Projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 110803L (ul. A. Wachniewskiej) i nr 110804L ( ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu”.


Odsłuchaj

Powrót

Projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 110803L (ul. A. Wachniewskiej) i nr 110804L ( ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu” zrealizowany został  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  


W ramach zadania wykonano m.in: przebudowę nawierzchni ul. A. Wachniewskiej i ul. Kolejowej o długości 1061,00 mb, jednostronną, dwukierunkową ścieżkę rowerową o szer. 2 m i długości 961 mb, ciąg pieszo – rowerowy o długości 81 m i szer. 2,5 m,  przebudowę chodnika o długości 1075 mb i szer. 2 m oraz  przebudowę nawierzchni skrzyżowania z drogą powiatową nr 2951 L.
 
Wartość całkowita projektu: 1 803 196,25 zł.  
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 901 598,00 zł.  
Zawarte umowy:

Umowa Nr 549 w sprawie udzielenia w 2019 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawarta w dniu 14.05.2019 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Zwierzyniec. Aneks Nr 1 do  w/w umowy z dnia 30.08.2019 r.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego