Ilość wyświetleń: 1214

Projekt pt. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy”.


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy PROW

Projekt pt.  "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy” zrealizowany w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje  kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Cel projektu: Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację oraz zaspokajającego potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Kosobudy poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej.


W ramach zadania wykonano m.in:
docieplenie budynku, wymianę pokrycia dachowego, instalację fotowoltaiczną, nową opaskę odwadniającą z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń sanitarnych, przebudowę instalacji elektrycznej i wod-kan, przebudowę sali głównej.


Wartość całkowita projektu: 307 971,25 zł
Dofinansowanie:  165 788,00 zł
Zawarte umowy:

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00033-65170-UM0310002/18 zawarta w dniu 08.05.2019 r.   pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Zwierzyniec.


Aneks nr 1 do umowy zawarty w dniu 04.11.2019 roku.
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego