Ilość wyświetleń: 1190

Projekt pt. „Wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec”w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. „Wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do  internetu w gminie Zwierzyniec” w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU, działanie „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” w gminie Zwierzyniec


W ramach zadania w budynkach użyteczności publicznej oraz miejscach publicznych wykonanych zostało 12 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu.


Wewnętrzne punkty bezpłatnego dostępu do internetu zostały zlokalizowane w budynkach: Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu,  Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu oraz Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska.


Zewnętrzne punkty bezpłatnego dostępu do internetu zlokalizowane zostały przy:  Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu, Zespole Szkół Drzewnych  i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej oraz na „Deptaku” przy ul. Al. Wachniewskiej
 
Wartość zadania: 15 000,00 euro
Dofinansowanie: 15 000,00 euro
Zawarte  umowy:


Umowa Nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/020845-025900 o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU, została podpisana 22.01.2019 r. z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).
 


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego