Ilość wyświetleń: 1065

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”


Odsłuchaj

Powrót
Flaga oraz godło POLSKI

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 65/AT/2021 z dnia 18 października 2021 r.

Okres realizacji zadania: od 18.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

DOFINANSOWANIE: 35 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 43 750 zł

W ramach realizacji przez Gminę Zwierzyniec w 2021 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego