Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy


Odsłuchaj

Powrót
polski ład

W dniu 19.04.2022 r. Gmina Zwierzyniec otrzymała Promesę Nr 01/2021/1393/PolskiLad na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym z jedną pompownią sieciową o łącznej długości 4940 m, w tym:

1) kanały grawitacyjne PVC 200 – 3075,5 m; PE RC 200 – 229,5 m; PVC 160 – 1370 m

2) kanały tłoczne PE RC 90 – 265 m

3) pompownię sieciową Ø 1500 – 1 szt.

4) studnie rewizyjne w ilości ok. 240 szt.


Termin realizacji zadania: 29.04.2022 r. do 29.11.2022 r.

Wartość zadania: 4 305 000,00 zł

Dofinansowanie: 4 089 750,00 zł

Wkład własny: 215 250,00 zł


Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się ochrony środowiska oraz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości Sochy i gminy Zwierzyniec.


Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego