Ilość wyświetleń: 1141

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110779L od km 0+256 do km 0+636 w miejscowości Obrocz


Odsłuchaj

Powrót
Herb oraz godło Polski

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110779L od km 0+256 do km 0+636 w miejscowości Obrocz” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją.

W ramach zadania wykonano utwardzenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110779L płytami żelbetowymi wraz z wypełnieniem kruszywem. Ponadto wykonano odwodnienie wąwozu ściekami prefabrykowanymi i zabezpieczono skarpy płytami ażurowymi przed osuwaniem się.

Przedmiotowe zadanie obejmowało:
- zabezpieczenie dna wąwozu na odcinku 380 m;
- ułożenie korytek ściekowych na długości 390 m;
- zabezpieczenie skarp przed osuwaniem w ilości 256 m2

Zawarte umowy:
Umowa Nr 1462 o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w 2021 roku na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją skutków erozji dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej zawarta w dniu 12.10.2021 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

 

Rozpoczęcie realizacji: 14.09.2021 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji: 29.10.2021 r.
Wartość całkowita projektu: 271 937,10 zł.
Dotacji celowa z budżetu państwa w 2021 roku: 147 180,00 zł.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego