Ilość wyświetleń: 1508

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec


Odsłuchaj

Powrót
polski ład

Gmina Zwierzyniec zrealizowała zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec” współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac obejmował  przebudowę lub rozbudowę:

a)  Głównej przepompowni ścieków surowych
b)  Zbiornika ścieków dowożonych
c)  Automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych
d)  Stanowiska dla wozów asenizacyjnych
e)  Budynku technicznego przepompowni ścieków oraz stacji zlewczej ścieków dowożonych
f)  Budynku wielofunkcyjnego wraz z reaktorem biologicznym nr 1 i 2 oraz komorą tlenowej stabilizacji osadu nr 1
g)  Obiektu zblokowanego: reaktor biologiczny nr 3 wraz z komorą tlenowej stabilizacji osadu nr 2 oraz komorą zasuw
h)  Osadnika wtórnego I ciągu technologicznego
i)   Osadnika wtórnego II ciągu technologicznego
j)   Osadnika wtórnego III ciągu technologicznego
k)  Wiaty magazynowej
l)   Agregatu prądotwórczego
m)   Reaktora Biobloku nr 1
 
Zakres zamówienia obejmował również:
a)  Wykonanie/rozbudowę sieci między obiektowych technologicznych
b)  Wykonanie utwardzenia terenu
c)  Budowę wewnętrznego wygrodzenia terenu obiektów oczyszczalni wraz z bramą wjazdową przesuwną
d)  Zakup sprzętu niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procesów technologicznych oczyszczalni i konserwacji sieci kanalizacyjnej

Termin realizacji zadania od 07.04.2023 r. do 02.07.2024 r.

Wartość zadania: 14 341 800,00 zł
Dofinansowanie: 8 075 000,00 zł
Wkład własny: 6 266 800,00 zł


Celem realizacji zadania było zwiększenia przepustowości oczyszczalni, przy jednoczesnej poprawie sprawności procesów technologicznych i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska.

_______________________________________________________________________

W dniu 28.03.2023 r. Gmina Zwierzyniec otrzymała Promesę Nr Edycja2/2021/5991/PolskiLad na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec”.


Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje przebudowę lub rozbudowę:
a) Głównej przepompowni ścieków surowych
b) Zbiornika ścieków dowożonych
c) Automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych
d) Stanowiska dla wozów asenizacyjnych
e) Budynku technicznego przepompowni ścieków oraz stacji zlewczej ścieków dowożonych
f) Budynku wielofunkcyjnego wraz z reaktorem biologicznym nr 1 i 2 oraz komorą tlenowej stabilizacji osadu nr 1
g) Obiektu zblokowanego: reaktor biologiczny nr 3 wraz z komorą tlenowej stabilizacji osadu nr 2 oraz komorą zasuw
h) Osadnika wtórnego I ciągu technologicznego
i) Osadnika wtórnego II ciągu technologicznego
j) Osadnika wtórnego III ciągu technologicznego
k) Wiaty magazynowej
l) Agregatu prądotwórczego
m) Reaktora Biobloku nr 1

Zakres zamówienia dotyczy również:
a) Wykonania/rozbudowy sieci między obiektowych technologicznych
b) Wykonania utwardzenia terenu
c) Budowy wewnętrznego wygrodzenia terenu obiektów oczyszczalni wraz z bramą wjazdową przesuwną
d) Zakupu sprzętu niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procesów technologicznych oczyszczalni i konserwacji sieci kanalizacyjnej

Termin realizacji zadania do: 07.07.2024 r.
Wartość zadania: 14 341 800,00 zł
Dofinansowanie: 8 075 000,00 zł
Wkład własny: 6 266 800,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową modernizację oczyszczalni w celu zwiększenia jej przepustowości, przy jednoczesnej poprawie sprawności procesów technologicznych i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska. Zostanie to osiągnięte poprzez modernizację istniejących rozwiązań i wykorzystanie nowych wysokosprawnych technologii oczyszczania ścieków.

Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego