Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2021-02-10, 9:34

Ilość wyświetleń: 114

Informacja dla mieszkańców Kosobud


Odsłuchaj

Powrót

Burmistrz Zwierzyńca ogłasza, że w dniu 14 lutego 2021 r., w godzinach od 9:30 do 13:30 w Świetlicy wiejskiej w Kosobudach, pracownik Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu wydawał będzie nakazy podatkowe za nieruchomości położone w miejscowości Kosobudy.
Jednocześnie w związku z panującym stanem epidemii Burmistrz informuje, że przy stanowisku do wydawania decyzji podatkowych może przebywać wyłącznie jedna osoba. Ponadto obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa oraz zachowania 2 metrowego odstępu od innych osób.

Z poważaniem
Burmistrz Zwierzyńca
Urszula Anna Kolman

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego