Ilość wyświetleń: 515

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

Burmistrz Zwierzyńca zaprasza do przedstawienia propozycji projektów, które będą mogły być ujęte w opracowywanej „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku”

W tym celu zachęcamy Państwa do przekazania propozycji przedsięwzięć poprzez wypełnienie załączonego formularza przedsięwzięcia (każdy może złożyć dowolną liczbę wypełnionych formularzy).

Formularz dostępny jest w załączniku poniżej oraz w wersji papierowej w pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.info.pl lub złożyć osobiście: Urząd Miejski w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, pok. nr 3 do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zgłaszać można zadania, które wpłyną na rozwój naszej gminy oraz przyczynią się do poprawy jakości życia jej mieszkańców w perspektywie do 2030 roku.

Działania mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani mieszkańcy, grupy mieszkańców, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, instytucje.

Propozycje Państwa projektów będą konsultowane na dalszych etapach pracy nad Strategią.

Załączniki:

1. Karta przedsięwzięcia do Strategii Zwierzyniec z warst RODO.docx
Karta przedsięwzięcia do Strategii Zwierzyniec z RODO
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego