Ilość wyświetleń: 524

Przebudowa drogi gminnej nr 110776L w miejscowości Bagno


Odsłuchaj

Powrót
polski ład

    W dniu 02.06.2023 r. Gmina Zwierzyniec otrzymała Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/2819/PolskiLad na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110776L w miejscowości Bagno.”

    W ramach zadania planuje się przebudowę odcinka drogi o długości 0,654 km. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz na całej długości drogi przylegającej do jezdni jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej również z nawierzchni bitumicznej oraz budowie chodnika z kostki brukowej. Ponadto planuje się wykonanie poboczy, zjazdów indywidualnych do działek oraz powierzchniowe odwodnienie do przydrożnych rowów, które w ramach zadania będą odtworzone.

    Realizacja zadania pozwoli na uporządkowanie ruchu na drodze, w tym odseparowanie pieszych i rowerzystów poza teren jezdni, co bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Termin wykonania robót budowalnych do: 13.09.2023 r.
Wartość robót budowlanych: 3 169 342,45 zł
Dofinansowanie: 1 990 000,00 zł
Wkład własny: 1 179 342,45 zł

Realizacja zadania pozwoli na m.in. uporządkowanie ruchu na drodze, poprawi komfort jazdy oraz dostępność do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego