Ilość wyświetleń: 334

Zaproszenie


Odsłuchaj

Powrót

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE
PROJEKTU
STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC
DO 2030 ROKU W DNIU 19.01.2023R.


Szanowni Państwo!


Burmistrz Zwierzyńca serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku.


Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji do projektu dokumentu, który nosi nazwę „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku”.


Spotkanie konsultacyjne, będące elementem trwających konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku”, odbędzie się w dniu 19.01.2023 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu przy ul. Rynek 1 (w sali konferencyjnej).


Do udziału w spotkaniu zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Zwierzyniec i pozostałych interesariuszy.


Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest pod adresem: https://zwierzyniec.info.pl/pl/blog-categoria/15 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu przy ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. Nr 3.

Załączniki:

1. Zaproszenie.pdf
Zaproszenie
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego