Ilość wyświetleń: 102

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec


Odsłuchaj

Powrót
logo ue

Gmina Zwierzyniec otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Umowa o powierzenie grantu o numerze: FERC.02.02-CS.01-001/23/0664/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 została zawarta w dniu 22.04.2024 r.

Realizacja projektu wynika z potrzeby zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w zakresie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu i jednostek podległych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Z projektu bezpośrednio korzystać będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Projekt pośrednio umożliwi również obsługiwanym przez Urząd Miejski i jednostki podległe obywatelom czerpanie korzyści z cyfryzacji.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu przewidziano działania, które zapewnią zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństawa w trzech obszarach:

Obszar organizacyjny:

 • Zakup usług opracowania i wdrożenia SZBI
 • Zakup usług przeprowadzenia audytu zgodności KRI
 • Zakup usług doradczych

Obszar kompetencyjny:

 • Zakup usług szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników
 • Zakup usług szkolenia administratorów IT w zakresie wdrażanych środków bezpieczeństwa

Obszar techniczny:

 • Zakup serwera z systemem operacyjnym
 • Zakup licencji serwerowego systemu operacyjnego
 • Zakup macierzy dyskowej
 • Zakup serwera kopii zapasowych
 • Zakup biblioteki taśmowej
 • Zakup NAS - typ 1
 • Zakup NAS - typ 2
 • Zakup zarządzalnego przełącznika sieciowego
 • Zakup licencji subskrypcyjnych UTM
 • Zakup oprogramowania menadżera logów
 • Rozbudowa oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT - DLP, monitoring zasobów, zarządzanie dostępem
 • Zakup licencji subskrypcyjnych oprogramowania antywirusowego
 • Zakup usług wdrożenia zakupionych rozwiązań wraz z usługami wsparcia w okresie realizacji projektu.

Cel i efekt projektu

Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji Urzędu Miejskiego i jednostek podległych w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Cel projektu jest zgodny z celami programu FERC 2021-2027, Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.

#FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 543 500,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 424 039,00 zł

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego