Ilość wyświetleń: 1965

Przebudowa drogi gminnej nr 116627 L w miejscowości Żurawnica


Odsłuchaj

Powrót
Flaga Polski oraz Herb Polski na szarym tle z napisem Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. "Przebudowa drogi gminnej nr 116627 w miejscowości Żurawnica” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Droga Nr 116627L jest drogą ponadlokalną łączącą gminę Zwierzyniec z gminą Szczebrzeszyn, stanowiąc jednolity ciąg komunikacyjny.

Konieczność przebudowy w/w drogi wynika z jej złego stanu technicznego, gruntowej nawierzchni i licznych wybojów utrudniających poruszanie się po niej. Powyższa sytuacja przedkłada się bezpośrednio na niezadowolenie uczestników ruchu, wynikające z braku komfortu i bezpieczeństwa jazdy.
Przedmiotowe zadanie obejmowało:
- przebudowę drogi na odcinku 500 m;
- wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m;
- wykonanie rowów odwadniających;
- ustawienie barier ochronnych.
Zawarte umowy:
Umowa Nr 1731 w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór uzupełniający 2020 – zadanie jednoroczne) zawarta w dniu 16.12.2020r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.


Wartość zadania: 300 185,19 zł
Dofinansowanie: 150 092,00 zł
Wkład własny: 150 093,19 zł
Zadanie zostało zakończone w dniu 30.11.2020 r.

Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego