Ilość wyświetleń: 1128

Gmina Zwierzyniec informuje, że zakończono realizację Rządowego programu "Aktywna tablica".


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Zwierzyniec informuje, że zakończono realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".
W ramach projektu zakupiono 4 szt. interaktywnych monitorów dotykowych. Projekt obejmuje Szkołę Filialną im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce oraz Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu.


Wartość projektu: 35 000,00 zł
Dofinansowanie: 28 000,00 zł


Celem zrealizowanego projektu jest umożliwienie wykorzystywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia z możliwością wykorzystania nowych technologii.
 
Zawarte umowy:

Umowa Nr 70/AT/2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" zawarta w dniu 24.06.2019 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorium Oświaty a Gminą Zwierzyniec.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego