Ilość wyświetleń: 35

Projekt pt. "Przebudowa drogi gminnej nr 110776 L do miejscowości Bagno”


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy PL

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. "Przebudowa drogi gminnej nr 110776 L do miejscowości Bagno” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.


W ramach zadania wykonano:
- przebudowę drogi na długości 831 m;
- pobocza na długości 831 m;
- ścieżkę rowerową o długości 954,5 m;


Wartość całkowita zadania: 679 489,13 zł
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 339 744,00 zł
Zadanie zostało zakończone w dniu 22.10.2020 r.


Zawarte umowy:

Umowa Nr 311 w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z Wojewodą Lubelskim zawarta została w dniu 29.04.2020 r. Aneks Nr 1 do w/w umowy został zawarty dnia 16.07.2020 r.


Umowa Nr GKI-V.2710.5.2020/2020 w sprawie realizacji zadania z PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik (Lider Konsorcjum) i PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (Partner Konsorcjum) zawarta w dnia 09.06.2020 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego