Ilość wyświetleń: 48

Projekt grantowy pt. „Utworzenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy”


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy UE

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu grantowego pt. „Utworzenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’


Zawarte umowy:
Umowa o powierzenie grantu Nr 4/2020/D została podpisana w dniu 9 lipca 2020 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, a Gminą Zwierzyniec.


Aneks nr 1 do w/w umowy z dnia 24.09.2020 r.


Umowa z Wykonawcą tj. U.R.B. Gryba Leszek z siedzibą w Szczebrzeszynie


W ramach projektu wykonano:
- odcinkowo ściany na scenie w sali spotkań;
- drzwi przesuwne w celu wyodrębnienia pomieszczenia siłowni od sali spotkań oraz drzwi wejściowe;
- podłogi, wyłożono wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną;
- tynkowanie oraz malowanie ścian;
- zakupiono i zamontowano urządzenia tj. rower magnetyczny, bieżnię treningową elektryczną, orbitek mechaniczny, atlas do ćwiczeń oraz nagrzewnicę elektryczną.


Celem niniejszego grantu było stworzenie aktywnego miejsca spotkań mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt sportowy świetlicy w Obroczy.


Realizacja zadania przyczyni się do propagowania zdrowego trybu życia, popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży jak również osób starszych poprzez stworzenie nowej funkcjonalności w świetlicy wiejskiej w postaci siłowni oraz jej odpowiednie doposażenie.


Wartość całkowita projektu: 49 722,75 zł
Dofinansowanie: 44 750,00 zł
Termin zakończenia: 9 października 2020 r.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego