Ilość wyświetleń: 46

Projekt pt. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy UE

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” współfinansowanego w  ramach Działania 4.1 - Wsparcie wykorzystanie OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Umowa o dofinansowanie Nr RPLU.04.01.00-06-0304/16-00 zawarta została w dniu 09.07.2018 r. pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Zwierzyniec.


Aneks Nr 1 do w/w umowy zawarty został w dniu 20.11.2019 r.


Aneks Nr 2 do w/w umowy zawarty został w dniu 17.08.2020 r.


Umowa na realizację zadania Nr GKI-V.2710.1.2020 z firmą Polska Ekologia  Sp. z o.o. z Raciborza została zawarta w dniu 20.05.2020 r.


Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą KBSystems Krzysztof Budzyński  z Lublina została zawarta w dniu 20.05.2020 r.


Cel główny projektu:
Zwiększenie stosowania OZE na terenie gminy Zwierzyniec.


W ramach zadania wykonano montaż 156 szt. zestawów ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 0,54 MW. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostały na obiektach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej.


W efekcie realizacji projektu mieszkańcy gminy Zwierzyniec uzyskali dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczas stosowanych systemów pozyskiwania energii elektrycznej. Wygenerowane zostaną również oszczędności w budżetach domowych uczestników projektu, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość życia mieszkańców gminy Zwierzyniec.


Termin zakończenia realizacji zadania: 19.10.2020 r.
Wartość całkowita projektu: 2 264 960,53 zł
Dofinansowanie z UE: 1 510 464,53 zł


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego