Ilość wyświetleń: 1254

Projekt pt. „Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu”


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy PROW

1. Projekt pt. „Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

W ramach projektu wykonano:

-  wielofunkcyjne boisko 36,00 m x 18,00 m (siatkówka, koszykówka i tenis ziemny) o nawierzchni z poliuretanu wraz z wyposażeniem, odwodnieniem i ogrodzeniem;

- obiekt rekreacyjno-sportowy typu skate park 30,00 m x 12,00 m wraz z wyposażeniem i odwodnieniem;

- ogródek jordanowski 611,00 m2 wraz z wyposażeniem;

- stanowiska siłowe;

- place i alejki;

- ogrodzenie zewnętrzne terenu – 210 m.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 20.08.2009 r.

Data zakończenia: 28.06.2010 r.

Wartość całkowita projektu: 798 075,33 PLN

Dofinansowanie: 490 620,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00150-6922-UM0300083/09 w ramach działania „Odnowa  i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 20.08.2009 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego

Aneks Nr  1 do umowy Nr 00150-6922-UM0300083/09 z dnia 20.08.2009 r., zawarty w Lublinie w  dniu 25.11.2009 r.

Aneks Nr  2 do umowy Nr 00150-6922-UM0300083/09 z dnia 20.08.2009 r., zawarty w  Lublinie w dniu 07.01.2010 r.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego