Ilość wyświetleń: 1152

Projekt pt. „Zagospodarowanie turystyczne doliny rzeki Wieprz i kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Turzyniec i Wywłoczka”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp PROW

4. Projekt pt. „Zagospodarowanie turystyczne doliny rzeki Wieprz i kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Turzyniec i  Wywłoczka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

W ramach projektu wykonano:

- chodnik w miejscowości Turzyniec o dł. 856 m;

- przystań kajakową przy rzece Wieprz w Turzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym;

- chodnik w miejscowości Wywłoczka o łącznej dł. 957 m;

- rewitalizację źródełek przy rzece Wieprz w Wywłoczce.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 20.12.2010 r.

Data zakończenia: 29.11.2011 r.

Wartość całkowita projektu: 969 761,35 PLN

Dofinansowanie: 394 120,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00405-6922-UM0300310/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 20.12.2010 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 00405-6922-UM0300310/10 z dnia 20.12.2010 r., zawarty w Lublinie w dniu 04.07.2011 r.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego