Ilość wyświetleń: 1203

Projekt pt. „Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap II”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp PROW

5. Projekt pt. „Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach projektu wykonana zostanie rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu (II etap) polegająca na wykonaniu:

-  platformy widokowej;

- alejek spacerowych o szerokości 300 cm;

- elementów małej architektury,  tj. ławek i koszy na śmieci – 20 sztuk;

- oświetlenia – 8 sztuk.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 20.06.2011 r.

Data zakończenia: 30.10.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 255 951,31 PLN

Dofinansowanie: 146 148,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00219-6930-UM0330261/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 17.11.2011 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 00219-6930-UM0330261/11 z dnia 17.11.2011 r., zawarty w Lublinie w dniu 26.09.2012 r.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego