Ilość wyświetleń: 1174

Projekt pt. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza – etap II”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp UE

Projekt pt. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza – etap II” (projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Narol – Liderem Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i współpraca, Komponent: Współpraca, Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

W ramach projektu wyróżnić można dwie zasadnicze części: strategiczną i promocyjną.

Część I – strategiczna przewiduje realizację trzech zadań:

- organizację konferencji otwierającej projekt;

- opracowanie strategii wspólnej promocji;

- organizację dwóch seminariów eksperckich.

Część II – promocyjna przewiduje realizację siedmiu zadań:

- wydanie wspólnego albumu (1000 szt.);

- wydanie wspólnego kalendarza (2000 szt.);

- przygotowanie wspólnego spotu promocyjnego;

- emisję spotu promocyjnego w 5 telewizjach regionalnych;

- przeprowadzenie kampanii prasowej;

- przeprowadzanie kampanii internetowej;

- organizację konferencji zamykającej projekt.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 01.08.2012 r.

Data zakończenia: 31.07.2013 r.

Wartość całkowita projektu: 522 750,00 PLN

Dofinansowanie: 470 475,00 PLN

Wkład Gminy Zwierzyniec: 26 002,50 PLN.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego;

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego