Ilość wyświetleń: 1134

Projekt pt. „Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp PRNSS

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Projekt pt. „Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,  Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna; 2.4 Marketing gospodarczy; Schemat B.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

- przeprowadzenie badań B2B wśród potencjalnych inwestorów z całego kraju;

-  audyt zasobów biznesowych;

- opracowanie planu działań promocyjnych skierowanych do biznesu;

- stworzenie systemu obsługi inwestora opartego na rozwiązaniach internetowych;

-  przeprowadzenie kampanii promocyjnej i PR obejmującej organizację konferencji dla biznesu, opracowanie i wydrukowanie informatora gospodarczego/inwestycyjnego (2000 szt.) oraz działania promocyjne – opracowanie pakietu materiałów prasowych skierowanych do mediów biznesowych.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 24.02.2011 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.10.2011 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2011 r.

Wartość całkowita projektu: 145 755,00 PLN

Dofinansowanie: 123 891,75 PLN.


 

Zawarte umowy:

 

Umowa nr 05.10-UDA-RPLU.02.04.02-06-017/10 o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Osi Priorytetowej II. Infrastruktura ekonomiczna z dnia 31.01.2011 r. zawarta z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – Instytucją Pośredniczącą II stopnia).

 

Aneks nr 05.10-UDA-RPLU.02.04.02-06-017/10-01 do umowy o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Osi Priorytetowej II Umowa nr  05.10-UDA-RPLU.02.04.02-06-017/10 o dofinansowanie realizacji Projektu Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 Schemat B współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa z dnia 31.01.2011 r., zawarty w Lublinie w dniu 20.04.2011 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego