Ilość wyświetleń: 1082

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp PRNSS

1. Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne.

W ramach projektu planowane jest wykonanie:

- modernizacji deptaka przy ul. A. Wachniewskiej w Zwierzyńcu;

- modernizacji balustrady i posadzki mostu przy kościele św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu;

- oczyszczenia Stawu Kościelnego w Zwierzyńcu.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 13.07.2010 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.10.2013 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2013 r.

Wartość całkowita projektu: 3 646 733,13 PLN

Dofinansowanie: 2 513 447,99  PLN.

Zawarte umowy:


Umowa Nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-009/10-00-0581 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 05.03.2012 r. zawarta z  Województwem Lubelskim.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego