Ilość wyświetleń: 1203

Projekt pn. Wykonanie pomostu pływającego na zbiorniku wodnym „Rudka” w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp EFR

Projekt pn. Wykonanie pomostu pływającego na zbiorniku wodnym  „Rudka” w Zwierzyńcu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

W ramach zadania  na odcinku 50,00 mb wykonano następujący zakres prac:

- prace  rozbiórkowe

- wykonanie pomostu pływającego

 

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 11.06.2014 r.

Data zakończenia:  25.07.2014 r.

Wartość całkowita projektu: 99 280,66 zł

Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł


Zawarte umowy:

Umowa przyznania pomocy nr 01842-6930-UM0343481/13 na operację  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 13.11.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Zwierzyniec.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego